Inschrijven

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Bij jeugdleden hier het e-mail adres van een ouder/verzorger opgeven.
Bij jeugdleden hier het telefoonnummer van een ouder/verzorger opgeven.
Ik ben in de afgelopen 24 maanden lid geweest van een andere handbalvereniging
  • U krijgt het verzoek om een recente (pas)foto in te leveren (digitaal).
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient, conform de statuten en het huishoudelijk reglement, te geschieden anderhalve maand voor het eindigen van het verenigingsjaar, derhalve vóór 15 mei, bij de ledenadministratie ([email protected]). Indien aan deze opzegtermijn niet wordt voldaan, is men verplicht de contributie van het daaropvolgende seizoen te betalen.
  • Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per persoon (niet contant voldoen).
  • De contributiebetaling geschiedt pro rato vanaf de datum van aanmelding tot 1 juli daaropvolgend.
  • Voor de betaling van het inschrijfgeld en de contributie ontvangt U van de penningmeester een email met daarin het verzoek de contributie te betalen.
  • Ouders van jeugdleden zijn verplicht bij toerbeurt de kinderen naar de wedstrijden te brengen. Een en ander zal vermeld worden bij het wedstrijdprogramma dat de kinderen ontvangen.
  • U zult een kopie van de Statuten en het Huishoudelijk reglement en Privacy verklaring van onze vereniging ontvangen via email waarin verzocht wordt om de contributie te betalen.
  • Spelende leden worden bij het NHV worden aangemeld via sportlink met een normaal privacy niveau. Indien een ander niveau gewenst is kan men dit zelf (laten) aanpassen.
  • U geeft hierbij toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s op de website van Lido/NHV en voor promotionele doeleinden.