Donateursactie

Jaarlijks houden wij onze donateursactie. Meestal doen we dit in het voorjaar. We gaan huis
aan huis om geld op te halen met een collectebus. Een soort van sponsoring.
Deze donateursactie wordt al heel lang gehouden door de vereniging. Deze actie maakte het
mogelijk de contributie zo laag mogelijk te houden om zo de sport voor een ieder toegankelijk te
maken. Ook nu is dat nog steeds het streven van de vereniging, echter door het wegvallen van
subsidies, de stijgende kosten en het teruglopende ledenaantal is de contributie inmiddels ook wel
opgelopen. Om verdere verhogingen te voorkomen lopen we nog steeds de donateursactie.