Protocol Covid-19 Handbalvereniging Lido Leende

Protocol Handbalvereniging Lido Leende
Verantwoord sporten
Vanaf 11 mei mag iedereen, onder begeleiding en onder voorwaarden, weer samen trainen in de
buitenlucht. Handbalvereniging Lido heeft vanaf 6 mei haar trainingsmogelijkheden voor de F-
jeugd (kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar) en voor de C en B-jeugd (14 t/m 17 jaar) hervat
en zal vanaf 11 mei ook de trainingsmogelijkheden voor de overige teams hervatten.
Gezien de beperkte omvang van onze vereniging en het beperkt aantal vrijwilligers willen wij ons
beperken tot alleen trainingen op de volgende tijdstippen:
F-jeugd: woensdagavond van 18.15 uur tot 19.15 uur met een maximale groepsgrootte

van 12 kinderen.

C- / B-jeugd: maandagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur met een maximale groepsgrootte van

14 kinderen

Dames: donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur met een maximale groepsgrootte van

14 personen

Onze trainingen vinden plaats op onze buitenaccommodatie De Kleine Speel in Leende. Om deze
activiteiten verantwoord te kunnen starten is onderstaand protocol opgesteld.

Met dit protocol willen wij alle belanghebbenden laten zien op welke wijze wij als vereniging
handelen en welke acties wij ondernemen, maar ook wat wij verwachten van onze vrijwilligers,
onze leden en van de ouders van onze leden. Hierbij is het uitgangspunt het protocol zoals
opgesteld door het NHV en is opgesteld in overleg met het RIVM. Het protocol van het NHV is
gebaseerd op het officiële document van Vereniging Sport Gemeenten (VSG). Het document van
VSG is lijdend, het door ons beschreven protocol is specifiek voor de sport handbal en specifiek
voor onze vereniging aangevuld. De in dit document bedoelde sportactiviteiten en de
gedeeltelijke openstelling van sportaccommodaties zijn mogelijk op basis van de geldende
noodverordeningen.

Indien wij als vereniging op enig moment om bepaalde redenen onderstaande regels niet meer
kunnen garanderen – om welke reden dan ook – zal het bestuur besluiten om de trainingen te
staken.

Protocol COVID-19 Handbalvereniging LIDO 16-06-2020
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
 voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts;
 blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind
weer laten sporten en naar buiten;
 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw
huishouden (uitzondering voor jeugd tot en met 18 jaar);
 hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 douche thuis en niet op de sportlocatie
 vermijd het aanraken van je gezicht;
 schud geen handen;
 kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga
direct daarna naar huis.
Regels voor onze bestuursleden en tevens de beheerders van de sportaccommodatie De Kleine
Speel
 onze trainingen worden altijd uitgevoerd op de bestaande sportaccommodatie van onze
vereniging, De Kleine Speel aan de Hans van Breukelenweg in Leende. Er vinden geen
activiteiten plaats in de openbare ruimte. We maken uitsluitend gebruik van de
materialen van onze eigen handbalvereniging. De materialen staan in een afgesloten
ruimte, uitsluitend bereikbaar door enkele van onze vrijwilligers;
 door LIDO is: Rieky van der Kruis coördinator en tevens aanspreekpunt voor de locatie en
voor de gemeente. De gegevens van de coördinator zijn:
Telefoon: 06-46799376 Email: [email protected]
 op de accommodatie zijn te allen tijde EHBO materialen en een AED beschikbaar (niet
achter slot en grendel);
 tijdens de training is de trainer de corona-verantwoordelijke. De trainer zal herkenbaar
aanwezig zijn (bijv. met hesje);
 de trainer en het bestuur blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen omtrent het COVID-
19 virus en neemt altijd de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht;
 de trainer wordt wekelijks bijgepraat / geïnstrueerd door de coördinator over de wijze
waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;

Protocol COVID-19 Handbalvereniging LIDO 16-06-2020
 alle regels en het protocol van onze vereniging wordt voorafgaande aan de eerste
training en bij iedere wijziging gecommuniceerd met de trainers, sporters en hun ouders
via email, whatsapp en de website. Daarnaast controleert de coördinator of de trainers
voldoen aan het protocol en of ze zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie;
 trainers/instructeurs worden door de coördinator geïnstrueerd dat ze sporters bij
overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag;
 indien gewenst / gevraagd door de trainers, dan zorgt het bestuur waar nodig voor
persoonlijke beschermingsmiddelen voor de trainers/instructeurs;
 de hygiëneregels worden opgehangen bij de ingang van de sportaccommodatie, op de
deur van de accommodatie en zichtbaar bij de sportvelden op onze accommodatie.
Hiervoor worden de door het NHV verstrekte posters gebruikt, zoals opgenomen in de
bijlage;
 op de accommodatie/het terrein is één mogelijke routing met voldoende ruimte, zodat
personen elkaar bij het betreden of verlaten van de accommodatie kunnen passeren met
voldoende afstand, hierbij kan eenvoudig de 1,5 meter onderlinge afstand in acht
worden genomen;
 er is maar één mogelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen, hierbij zijn de
parkeergelegenheden voor alle vervoersmiddelen buiten de accommodatie. De ouders
worden verzocht de kinderen voor de poort af te zetten en de accommodatie niet te
betreden. Op deze wijze kunnen de trainers en sporters de accommodatie op een veilige
manier betreden;
 de kantine, het kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes blijven vooralsnog gesloten.
Alle sportmaterialen zijn op het sportveld beschikbaar voor trainers en sporters. Alleen
het toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden;
 op het toilet wordt voor noodgevallen gezorgd voor persoonlijke hygiënemiddelen en
schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren
handdoekjes);
 met TCL (mede gebruiker van de Kleine Speel) wordt afgestemd op welke wijze het
protocol op de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.
Regels voor onze trainers, begeleiders en vrijwilligers
 kom zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar hij/zij training gaat
geven;
 de training wordt vooraf thuis goed voorbereid. Vanaf 19 jaar geldt, houdt 1,5 meter
afstand ook onderling.
 zorg ervoor dat zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
 vermenging van de leeftijdsgroepen vanaf 19 jaar is op geen enkel moment toegestaan;
 zorg dat de training klaar staat als de kinderen/leden het veld op komen zodat je gelijk
kunt beginnen;
 maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen/leden duidelijk;
 ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten
hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
 wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;

Protocol COVID-19 Handbalvereniging LIDO 16-06-2020
 help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer
dat niet gebeurt;
 houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk
contact);
 weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit;
 volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 laat kinderen/leden niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training.
Iedereen moet na afloop direct vertrekken;
 wijs de kinderen erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat dat in specifieke gevallen
noodzakelijk is;
 hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 was of desinfecteer je handen voor en na iedere training;
 blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts;
 blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten;
 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Regels voor sporters
 blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer
laten sporten en naar buiten;
 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je trainer / van LIDO,
zodat wij rekening kunnen houden met de groepsgrootte;
 kom alleen naar de De Kleine Speel wanneer er voor jou een training gepland staat;
 reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn
gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de Kleine Speel.
Wacht bij de tafeltennistafel bij de handbalvelden op aanvang van de training;
 volg altijd de aanwijzingen op van de trainer, het bestuur van LIDO;
 waar mogelijk worden de materialen zo min mogelijk gedeeld. Iedere deelnemer krijgt
een bal met zijn/haar eigen naam hierop. Bij gezamenlijk gebruik van materialen, worden
deze direct na gebruik gedesinfecteerd met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

Protocol COVID-19 Handbalvereniging LIDO 16-06-2020
 verlaat direct na de training de sportaccommodatie.
Specifiek voor 19 jaar en ouder:
 sporters vanaf 19 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen
(behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters.
 Aanvullend voor de sporters vanaf 19 jaar is een operationeel plan opgesteld om tijdens
de trainingen te kunnen voldoen aan de geldende regels. Dit operationeel plan is
opgenomen onderaan in dit protocol.
Regels voor ouders en verzorgers
 informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van LIDO / de
trainer, zodat we rekening kunnen houden met de groepsgrootte;
 breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een training voor jouw
kind(eren) gepland staat;
 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf
de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je
je kind weer laten sporten en naar buiten;
 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief
getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het
laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot
14 dagen na het laatste contact;
 reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel
voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren). Wij verzoeken u, uw kind bij de poort
(ingang van de Kleine Speel) af te zetten en weer op te halen;
 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de sportlocatie;
 volg altijd de aanwijzingen op van de trainer, bestuursleden;
 als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan
om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon
geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op bij de poort van de
Kleine Speel. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Protocol COVID-19 Handbalvereniging LIDO 16-06-2020
Communicatie
Ons protocol wordt gepubliceerd op onze website www.hv-lido.nl en gemaild naar al onze leden.
Daarnaast worden bovenstaande regels middels Whatsapp gecommuniceerd aan de ouders van
de deelnemende kinderen en worden posters opgehangen op onze accommodatie De Kleine
Speel, middels door het NHV verstrekte posters zoals opgenomen in de bijlage bij dit document.

Operationeel plan vanaf 19 jaar
Afstand en ruimte
 De 1,5 meter afstandsregel, maximaal 14 personen op een heel veld buiten
o We gaan trainen in kleine groepjes.
o We gaan trainen zonder contact op 1,5 meter afstand van elkaar.
o We gaan technische skills trainen gecombineerd met fysieke vormen met minimale
afstand van 1,5 meter tussen de sporters op het veld.
o We trainen met de minimale bezetting van maximaal 2 begeleiders. Staf blijft op
minimaal 1,5 meter afstand.

Attributen/Voorwerpen
 Gemeenschappelijk gebruik (ballen), hygiëne
o We zorgen vooraf voor goede hygiëne m.b.t. handen schoonmaken en ontsmetten
e.d.
o We zorgen dat de materialen die we gebruiken niet een besmettingshaard gaan
vormen:
 Iedere sporter eigen bal, eigen bidon.
 Ander trainingsmateriaal (bijv. pionnen) wordt alleen door trainer aangeraakt.
Hij/zij draagt hierbij handschoenen.
o Vereniging is verantwoordelijk voor desinfectie materiaal. Niet alleen voor handen
maar ook voor materialen.
o Controle op desinfectie voor, tijdens en na training is onder verantwoordelijkheid
trainer.
Accommodatie
 Entree, routing, toezicht, hygiëne
o Accommodatie betreft het buitenveld van LIDO, De Kleine Speel aan de Hans van
Breukelenweg in Leende.
o Sporters komen en gaan met eigen vervoer of worden gebracht door ouder.
o Ouder mag kind alleen afzetten en weer ophalen, maar blijft daarbij in de auto.
o Op de accommodatie/het terrein is één mogelijke routing met voldoende ruimte,
zodat personen elkaar bij het betreden of verlaten van de accommodatie kunnen

Protocol COVID-19 Handbalvereniging LIDO 16-06-2020
passeren met voldoende afstand, hierbij kan eenvoudig de 1,5 meter onderlinge
afstand in acht worden genomen;
o Sporters worden 10 minuten voor de training verwacht en worden buiten de
accommodatie opgewacht door de trainer.
 De trainer is verantwoordelijk voor het noodzakelijke toezicht op het gebruik van de
accommodatie c.q. de sportspecifieke veiligheid.
 De trainer is verantwoordelijk voor ontsmetting.
 Wanneer regels door sporter niet worden nageleefd dient hij / zij direct de
accommodatie te verlaten.
 Sporters en staf douchen thuis.

Handbalverening LIDO